Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyy P

23 tháng 10 2022 06:41

câu hỏi

lm s để cân bằng ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

23 tháng 10 2022 06:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyy P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>C<sub>6</sub>H<sub>4 </sub>+ 7O<sub>2 </sub>→ 6CO<sub>2 </sub>+ 2H<sub>2</sub>O</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyy P

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 11, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

C6H4 + 7O2 → 6CO2 + 2H2O

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức : (x+2)/(4x+24)⋅(x^(2)−36)/(x^(2)+x−2).

7

Được xác nhận