Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

02 tháng 10 2022 01:08

câu hỏi

ll. Reoder the letters under each picture to meaningful word then say it aloud 1.cinpci.............

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 04:03

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Trần T,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc dạng sắp xếp chữ cái môn Anh</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p>cinpci -&gt; picnic</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Trần T, 

Đây là bài tập thuộc dạng sắp xếp chữ cái môn Anh

Bài giải chi tiết :

cinpci -> picnic

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điền dạng đúng của từ trong ngoặc. 1. She (study)....... 6 days a week.

2

Được xác nhận