Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 3 2022 13:00

câu hỏi

lim=3n+5/2-4n


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 8 2022 16:15

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T Đây là bài tập thuộc Môn Toán 11 Bài giải chi tiết : Dưới hình Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x+40=10.3^(2)+5.(1+2+3)

12

Được xác nhận