Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai T

11 tháng 2 2020 09:09

câu hỏi

lim 2-√3-2/x-2


7

1


T. Lê

12 tháng 2 2020 08:20

Chào em, Đối với giới hạn hàm số, phải có x->?? thì chúng ta mới có thể thực hiện giải được em nhé. Em giúp cô xem lại đề và bổ sung, sau đó có thể gửi lại để cô hỗ trợ mình nè. Chúc em học tập tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tứ diện OABC, gọi G là trọng tâm của ∆ABC a) phân tích vecto OG theo 3 vecto OA,OB,OC b) gọi D là trọng tâm của tứ diện OABC. phân tích vecto OD theo 3 vecto OA, OB ,OC

2

Lihat jawaban (1)

cho hình chóp SABC có MNP lần lượt là trung điểm của SA SB SC a) C/m (MNP) // (ABC) b) Gọi H, G, L lần lượt là trọng tâm tam giác SAB SAC SBC, C/m (HGL) // ( MNP)

3

Được xác nhận