Square root
VBT
Calculator
magnet

Lan S

23 tháng 6 2023 06:54

câu hỏi

like/ dinner/ house/ would/ have/ you/ to/ my/ at/ tonigh

like/ dinner/ house/ would/ have/ you/ to/ my/ at/ tonigh

 

 


6

2


Lê Đ

23 tháng 6 2023 14:30

<p>Would you like to have dinner at my house toninght :)) ko bt đúng ko</p>

Would you like to have dinner at my house toninght :)) ko bt đúng ko

Nguyennhuy N

24 tháng 6 2023 05:13

<p>Would you like &nbsp;have to dinner my house at tonight&nbsp;</p><p>&nbsp; Nghĩa :Bạn có muốn ăn tối nhà tôi vào tôi nay không&nbsp;</p>

Would you like  have to dinner my house at tonight 

  Nghĩa :Bạn có muốn ăn tối nhà tôi vào tôi nay không 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)