Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

11 tháng 10 2022 09:17

câu hỏi

Lien is ... knowledgeable about Maths. smartly powerfully firmly hightly Giari thích chi tiết giúp em ạ

Lien is ... knowledgeable about Maths.

smartly powerfully firmly hightly

Giari thích chi tiết giúp em ạ


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 09:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Sửa chính tả đáp án là highly.</p><p>Chọn highly (rất, ở mức độ cao)</p><p>Dịch: "Linda rất am hiểu về Lịch sử"</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Sửa chính tả đáp án là highly.

Chọn highly (rất, ở mức độ cao)

Dịch: "Linda rất am hiểu về Lịch sử"

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Long goes ( comfort/sail)........at the weekend.

4

Được xác nhận