Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

20 tháng 10 2022 17:39

câu hỏi

Lien is ... knowledgeable about Maths. smartly powerfully firmly hightly

Lien is ... knowledgeable about Maths.

smartly powerfully firmly hightly


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 17:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Sửa chính tả đáp án là highly.</p><p>Chọn highly (rất, ở mức độ cao)</p><p>Dịch: "Linda rất am hiểu về Lịch sử"</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Sửa chính tả đáp án là highly.

Chọn highly (rất, ở mức độ cao)

Dịch: "Linda rất am hiểu về Lịch sử"

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how are you

15

Lihat jawaban (3)