Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyen H

01 tháng 12 2019 04:32

câu hỏi

lich su va te nhi


0

1


Chúng L

02 tháng 12 2019 12:30

lịch sự tễ nhị thể hiện ở thái độ lời nói hành vi giao tiếp nhã nhạn tù tốn thể hiện sự hiểu biết những phép tắc những quy định chung thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và những người xung quanh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ai ơi đã quyết thì hành, đã đang thì lận tròn vành mới thôi. Có ý nghĩa gì?

1

Lihat jawaban (1)