Square root
VBT
Calculator
magnet

Thân P

27 tháng 12 2019 02:23

câu hỏi

lich su la gi


0

1


Phạm N

28 tháng 12 2019 11:23

-Lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ . -Lịch sử xã hội loài người là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay. -Lịch sử là khoa học

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

? ? ? ? ? ? ?

13

Lihat jawaban (5)