Square root
VBT
Calculator
magnet

Văn N

11 tháng 10 2022 12:26

câu hỏi

liệt kê các phần tử của tập hợp A={x| x € z, |x| <5}


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 13:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Văn N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Các phần tử thuộc tập hợp A:</p><p>x∈{-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4}<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Văn N,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

Các phần tử thuộc tập hợp A:

x∈{-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4}
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình: e) {,(,2x+3y=5,),,(,5x−4y=1,),

2

Được xác nhận