Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

28 tháng 10 2019 11:42

câu hỏi

liên kết trong phân tử hcl là liên kết gì


0

1


Nguyễn T

05 tháng 1 2020 10:50

Liên kết trong phân tử hcl là liên kết cộng hóa trị có cực

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dãy các chất nào sau đây phản ứng được với axit HCl? (A) AgNO3, CuO, Ba(OH)2, Zn (B) Cu, CuO, NaOH, CO2 (C) CO2, Na2O, NaOH, NaBr (D) NaF, CaO, SO2, Fe (giải thích từng câu có chất nào ko phản ứng giúp em với ạ)

11

Lihat jawaban (1)