Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoài N

11 tháng 12 2019 02:33

câu hỏi

liên kết ion là gì


0

2


Nguyễn K

13 tháng 12 2019 13:55

liên kết ion là liên kết hoá học có bản chất là lực hút tĩnh điện giữa 2 ion mang điện tích trái dấu

Nguyễn U

17 tháng 12 2019 16:24

là liên kết được hình thành giữa 1 kim loại điển hình với 2 phi kim điển hình.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một dd là hỗn hợp các muoiy NaCl, NaBr, NaI. sau khi làm khô 20ml đ này thì được 1,732g chất rắn lấy 20ml dd muối pứ với Br dư rồi làm bậy hơi thu đc 1,685g chất rắn khan dư gồm các muối sau đó cho Cl dư td với 120ml dd trên đầu khi bay hơi thu đc 1,4625g rắn khan chỉ chứa muối. tính nồng độ Cm của từng muối trong dd ( bít các pứ xẩy ra hoàn toàn )

0

Lihat jawaban (1)