Square root
VBT
Calculator
magnet

Túi G

07 tháng 10 2020 15:20

câu hỏi

liên đội trường hoà bình thu gom được 1tấn 300kg giấy . liên đội trường hoàng diệu thu gom. biết rằng cứ 2tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở hóc sinh . hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được , có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?


5

1


Mnhi M

09 tháng 10 2020 07:16

Nên đổi cùng đơn vị tấn ra kg cho dễ tính: 2 tấn = 2000kg - tính mỗi quyển vở tốn bao nhiêu kg giấy: 2000 : 50000 = 0,04 kg - 1 tấn 300kg= 1300kg => 1300 : 0,04 =32500 quyển vở

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

79.28×41.5+21.72×41.5-41.5

0

Lihat jawaban (1)