Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

22 tháng 12 2019 13:44

câu hỏi

Liên hệ cuộc vận động của Bộ Công thương Việt Nam hiện nay


0

1


L. Bùi

13 tháng 1 2020 06:41

Thầy có gợi ý cho câu hỏi của em đây Hằng Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý - Trần rất phát triển. Qua đó, cho thấy hàng Việt Nam rất phong phú và đa dạng về mẫu mã. Do đó, chủ trương của Bộ công thương là "người Việt Nam dùng hàng Việt Nam " là phù hợp Chúc Hằng học tốt nha <3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống tống

3

Lihat jawaban (1)