Square root
VBT
Calculator
magnet

Thị H

31 tháng 10 2019 13:13

câu hỏi

liên hệ bản thân về phẩm chất đạo đức liêm khiết


0

1


Phạm T

27 tháng 11 2019 07:53

Chẳng hạn như: - Không ham mê danh lợi, có suy nghĩ vì lợi ích chung của cộng động chứ không có những toan tính nhỏ nhen ích kỹ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao thanh thiếu niên ngày nay lại có nguy cơ nhiễm HIV cao?

2

Lihat jawaban (1)