Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê X

15 tháng 6 2020 09:01

câu hỏi

liên hệ bản thân em trong việc thực hiện an toàn giao thông


4

3


Quỳnh T

21 tháng 6 2020 11:58

Thực hiện đúng ATGT , hiểu biết về các luật GT và đồng thời cũng hiểu rõ về các biển báo GT

Nguyễn V

15 tháng 6 2020 12:56

Thực hiện đúng an toàn giao thông Hiểu biết rõ về an toàn giao thông Chấp hành đúng các bản hiệu giao thông Ko cố tình hoặc xâm phạm an toàn giao thông.

Linh L

19 tháng 6 2020 14:47

Thực hiện việc ATGT khi đi trên đường Tuân thủ hệ thống báo hiệu giao thông Chấp hành luật giao thông

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có một bạn học sinh cho rằng: chuyện ổn định,phát triển đất nước là chuyện của người lớn còn trẻ em biết gì mà tham gia. do vậy cứ ăn chơi cho thoải mái. là trẻ em có vi phạm pháp luật thì đã có người lớn đứng ra bảo hộ, cho nên ta vi phạm cũng không sao. em suy nghĩ gì về 2 quan điểm trên?

10

Lihat jawaban (2)