Square root
VBT
Calculator
magnet

Túi G

07 tháng 10 2020 15:09

câu hỏi

liêb đội Hoà bình thu gom được 1tấb300kg liên đội Diệu tgu thu gom dược 2tấn 700kg biết rằng cứ 2tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh hỏi từ số giấy vậy mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh?


3

1


Túi G

07 tháng 10 2020 15:09

???

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xe gì có bánh nhưng ko dùng lớp

0

Lihat jawaban (1)