Square root
VBT
Calculator
magnet

N.N P

09 tháng 9 2022 04:25

câu hỏi

Lemonade, apple juice and................. are cold drinks. a. vegetables b. noodles c. iced tea d. beans

Lemonade, apple juice and................. are cold drinks.

a. vegetables

b. noodles

c. iced tea

d. beans


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 04:25

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em N.N.P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài thuộc&nbsp;dạng multiple choices</strong><br><strong>Lời giải chi tiết:&nbsp;</strong></p><p>Chọn C. trà đá<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!</strong><br><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em N.N.P,

Đây là một bài thuộc dạng multiple choices
Lời giải chi tiết: 

Chọn C. trà đá
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận