Square root
VBT
Calculator
magnet

Bâu B

10 tháng 12 2019 21:18

câu hỏi

latter of............ is sometimes really necessary for you in a job interview


0

1


M. Ngọc

18 tháng 12 2019 07:57

hi bạn, câu này là the LETTER of reference hoặc recommendation nhé bạn. Chúc bạn học tốt tiếng Anh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

many plants ang endangered species are now endangering of........ a.expression b.expulsion c.extinction d.extension

0

Lihat jawaban (1)

Xin chào! Mình viết: She will arrive in HCM in next month có đúng không mọi người?

17

Được xác nhận