Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo H

30 tháng 5 2023 13:12

câu hỏi

last week,my mother (take) me to the zoo

last week,my mother (take)               me to the zoo

 


10

1


Thúy H

07 tháng 6 2023 14:27

<p>Took nhé!&nbsp;</p><p>Vì ''last week" là QKĐ</p>

Took nhé! 

Vì ''last week" là QKĐ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

3

Được xác nhận