Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

09 tháng 12 2019 14:13

câu hỏi

lao động nước ta có ưu điểm gì


0

2


Nguyễn N

09 tháng 12 2019 14:14

có kinh nghiệm sản xuất công nghiệp

Nguyễn V

11 tháng 12 2019 12:41

ưu điểm của lao động nước ta là là nguồn nhân lực dồi dào mặt bằng lao động lớn với mức lương cơ bản hợp lý.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đất phù sa thích hợp trồng cây gì

6

Lihat jawaban (2)