Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

06 tháng 10 2022 11:34

câu hỏi

Lan có 46 con cáo, Hiếu có 27 con cáo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu con cáo ?


4

2


Vỹ P

06 tháng 10 2022 11:36

<p><strong>Đáp án + giải thích</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Bài giải</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp; &nbsp; Cả hai bạn có số con cáo là:</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;46 + 27 = 73 (con)</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số: 73 con cáo</strong></p>

Đáp án + giải thích

 

                                                        Bài giải

 

    Cả hai bạn có số con cáo là:

           46 + 27 = 73 (con)

           Đáp số: 73 con cáo

Nguyễn T

07 tháng 10 2022 10:30

đúng rồi Vỹ P, thầy khen con

Bông B

07 tháng 10 2022 10:16

Cả hai bạn có số con cáo là 46+27=73(cáo) Đ/S:73 con cáo

Nguyễn T

07 tháng 10 2022 10:29

sai rồi Bông B, mở ngoặc không phải là cáo

— Hiển thị thêm 2 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)