Square root
VBT
Calculator
magnet

Ling H

25 tháng 3 2020 12:51

câu hỏi

Lan đang học bài. Mẹ bảo Lan đi quét nhà cho mẹ. Nếu là Lan, bạn sẽ làm gì? a. Vẫn cứ học bài tiếp, không để ý đến lời mẹ b. Quét nhà cho mẹ, không học bài hôm nay nữa c. Nói: Con không muốn quét nhà đâu! Mẹ không thấy con đang học bài đây à! d. Quét nhà trước, học bài sau


16

23


Phạm V

25 tháng 3 2020 23:51

Đáp án là B

Thuy H

26 tháng 3 2020 00:40

đáp án D

Best V

28 tháng 3 2020 06:51

D đúng😀😀😀😀

Trí H

29 tháng 3 2020 03:30

D

Phạm N

31 tháng 3 2020 01:17

D

Thái T

01 tháng 4 2020 09:59

Đáp án:d

Vũ N

16 tháng 4 2020 08:57

D là đúng.

Thuy H

28 tháng 3 2020 01:45

á há há vui quá

Thuy H

28 tháng 3 2020 10:56

á á

Tố L

14 tháng 4 2020 09:51

ko bít cứ học

Khôi K

09 tháng 5 2020 02:10

🎣 trả lời :d. Quét 🏡 trước, học bài sau.

Khôi K

11 tháng 5 2020 11:10

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkii.

Truongthien T

06 tháng 8 2020 01:03

câu trả lời là d

Lan L

16 tháng 8 2020 10:35

d

Hân H

17 tháng 8 2020 09:53

D

An B

29 tháng 8 2020 15:11

câu trả lời của tui lf d

Trần C

03 tháng 9 2020 15:05

d

Winterchill W

26 tháng 9 2020 10:01

d

Tan_baka_chết_trôi_bên_bờ_suối T

07 tháng 10 2020 12:56

Chửii mẹ

Phạm T

02 tháng 11 2020 11:30

d

Doanh Đ

30 tháng 12 2020 14:24

C

Tiến M

23 tháng 2 2021 12:04

D

BÙI N

28 tháng 4 2021 05:01

D nha cưng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thuốc lá gây ra làm gì?

10

Lihat jawaban (8)

không có gì tôi muốn miễn phí các môn và Cho tôi thêm nhiều cún👩‍🦰👩‍🦳👩‍🦰👩👱‍♀️🧏‍♀️👩‍⚕️👩‍🎓👩‍🏫👩‍⚖️👩‍🌾👩‍🍳👩‍⚖️👩‍💼👩‍✈️👩‍🎤👩‍🎨🕵️‍♀️👸👸🏾👸🏼🧚‍♀️🧝‍♀️🦹‍♀️👭👭👭👭👭👩🏿‍💻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏾👸🏾👸🏾👸🏾👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻🎅🏿👸🏻🎅🏿🎅🏿🎅🏿👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏻👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼🎅🏿👸🏼🎅🏿🎅🏿👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👳🏿‍♂️👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼👸🏼🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿🎅🏿👰🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰👰

8

Lihat jawaban (4)