Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuan T

03 tháng 12 2020 01:09

câu hỏi

Lấy ví dụ về số từ chỉ số lượng và số từ chỉ số thứ tự


10

1


Trần M

03 tháng 12 2020 14:36

VD số từ: một con vịt ,hai con gà ,... VD lượng từ những , mỗi , các ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đêm nay bác không ngủ viếtlaf thể thơ nào ?

45

Lihat jawaban (17)

sáng nay trên sân trường lớp 6a7 đang lao động

19

Được xác nhận