Square root
VBT
Calculator
magnet

Vạn S

13 tháng 7 2021 13:50

câu hỏi

lấy 1số tự nhiên nhân với 3 thì kết quả sẽ là 21


5

1


Phan T

20 tháng 7 2021 02:44

Bằng 7 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ông năm nay 88 tuổi.Bố bằng1/2 số tuổi của ông.Con bằng 1/2 tuổi của bố.Hỏi con bao nhiêu tuổi?

0

Lihat jawaban (2)