Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

09 tháng 7 2022 11:00

câu hỏi

lấy 10 ví dụ s+v+o+adj


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

09 tháng 9 2022 14:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hà T,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về cấu trúc S + V + O + adj</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. I find it comfortable to stay at home.</p><p>2. He finds it annoying to work in a noisy place.</p><p>3. She finds it difficult to study English.&nbsp;</p><p>4. We found it interesting to watch the football match yesterday.</p><p>5. She found it difficult to achieve 7.5 IELTS.</p><p>6. He&nbsp;makes me sad.</p><p>7. Her&nbsp;gift makes me extremely happy.</p><p>8. My mom always tries to keep our house clean.</p><p>9. The noise from outside kept me awake last night.&nbsp;</p><p>10. The exam result makes me satisfied.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Hà T,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về cấu trúc S + V + O + adj

Bài giải chi tiết:

1. I find it comfortable to stay at home.

2. He finds it annoying to work in a noisy place.

3. She finds it difficult to study English. 

4. We found it interesting to watch the football match yesterday.

5. She found it difficult to achieve 7.5 IELTS.

6. He makes me sad.

7. Her gift makes me extremely happy.

8. My mom always tries to keep our house clean.

9. The noise from outside kept me awake last night. 

10. The exam result makes me satisfied.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)