Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh N

17 tháng 3 2021 14:58

câu hỏi

lập phương trình 3n+1=7n-11


5

1


H. Phan

29 tháng 3 2021 04:05

Chào em, yêu cầu của bài này là giải pt đúng không? 3n + 1 = 7n - 11 <=> 3n - 7n = -11 -1 <=> -4n = -12 <=>n = -12/ -4 <=> n = 3. Vậy pt có tập nghiệm S={3}.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC nhọn(AB

6

Lihat jawaban (1)