Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 23:00

câu hỏi

Lập mệnh đề phù định của mỗi mệnh đề sau . a) ∀x∈R:x^(2)≥0


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 00:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Mệnh đề</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>∀x∈R:x<sup>2</sup>≥0</p><p>Mệnh đề phủ định: ∃x∈Z:x<sup>2</sup>&lt;0</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 10, Bài Mệnh đề

Bài giải chi tiết

∀x∈R:x2≥0

Mệnh đề phủ định: ∃x∈Z:x2<0

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận