Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 10 2022 07:42

câu hỏi

Lâp mênh đề phủ đinh của mỗi mênh đề sau. ∀x∈:x^(2)≥0


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:26

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Ly P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Toán 10</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p><strong>Bổ sung đề thêm x∈R</strong></p><p>"∃x∈R : x<sup>2 </sup>&lt; 0 "</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Ly P,

Đây là một bài tập môn Toán 10

Bài giải chi tiết:

Bổ sung đề thêm x∈R

"∃x∈R : x2 < 0 "

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận