Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

18 tháng 1 2020 09:10

câu hỏi

Lập CTHH của sắt và oxi, biết cứ 7 phần khối lượng sắt thì kết hợp với 3 phần khối lượng oxi.


0

1


Maimai M

19 tháng 1 2020 02:41

Gọi CTHH cần lập có dạng FexOy Ta có : 56x/16y=7/3 suy ra x/y= 16×7/56×3=2/3 Vậy CTHH cần lập là Fe2O3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phương trình hoá học của Fe3O4 —> Fe

3

Lihat jawaban (2)