Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

03 tháng 1 2023 07:33

câu hỏi

Lập công thức hoá học của hợp chất gồm: Al(III) và O

Lập công thức hoá học của hợp chất gồm: Al(III) và O


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 11:10

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần Oxit Bài giải chi tiết: Ta có: CTHH: Al2O3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

3

Được xác nhận