Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng D

16 tháng 10 2022 02:26

câu hỏi

Lập công thức hoá học biết : a) Na (I), O (II) b) Ca (II), O (II) c) H(I), SO4(II) d) Mg(II), CO3(II)

Lập công thức hoá học biết :

a) Na (I), O (II)

b) Ca (II), O (II)

c) H(I), SO4(II)

d) Mg(II), CO3(II)


15

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 14:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hoàng D,<br>Đây là một bài thuộc Hóa 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Na<sub>2</sub>O: Natri-oxit</p><p>b) CaO: Canxi-oxit</p><p>c) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: Axit Sunfuric</p><p>d) MgCO<sub>3</sub>: Magie cacbonat<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hoàng D,
Đây là một bài thuộc Hóa 8.
Bài giải chi tiết:

a) Na2O: Natri-oxit

b) CaO: Canxi-oxit

c) H2SO4: Axit Sunfuric

d) MgCO3: Magie cacbonat
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

Sơn N

16 tháng 10 2022 07:28

phương pháp giải: B1: gọi công thức tổng quát:AxBy(x,y>0) B2: áp dụng quy tắc hóa trị: ax=by => x/y=b/a=b'/a' => x=b';y=a' B3:kết luận. đáp án: a) NaO b)CaO c)H2SO4 d)MgCO3

Quangminh38t Q

22 tháng 10 2022 13:51

jsjjdnsnsns

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho biết hiện tƣợng xảy ra khi cho. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)

2

Được xác nhận