Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan R

25 tháng 10 2022 09:28

câu hỏi

Lập công thức hóa học và tính Phân tử khối của các hợp chất sau : a/ Ba(II) và O b/ K(I) và (OH) (I)


6

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 10:06

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phan R</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>a) Ba(II) và O(II) tạo được hợp chất: BaO</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Phân tử khối: 137+16=153 (đvC)</p><p>b) K(I) và OH(I) taaoj được hợp chất: KOH</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Phân tử khối: 39+16+1=56 (đvC)</p><p>Với M<sub>Ba</sub>=137 đvC; M<sub>O</sub>=16 đvC; M<sub>K</sub>=39 đvC; M<sub>H</sub>=1 đvC</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Phan R

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 8, Bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

a) Ba(II) và O(II) tạo được hợp chất: BaO

     Phân tử khối: 137+16=153 (đvC)

b) K(I) và OH(I) taaoj được hợp chất: KOH

     Phân tử khối: 39+16+1=56 (đvC)

Với MBa=137 đvC; MO=16 đvC; MK=39 đvC; MH=1 đvC

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Lonq L

25 tháng 10 2022 10:00

<p>CTHH: a. Ba2O b. K(OH)<br>PTK: a. Ba2O = 137.2+16 = 290 đvC<br>b. K(OH) = 39 + ( 16+1 ) = 56 đvC</p>

CTHH: a. Ba2O b. K(OH)
PTK: a. Ba2O = 137.2+16 = 290 đvC
b. K(OH) = 39 + ( 16+1 ) = 56 đvC

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)