Square root
VBT
Calculator
magnet

Thieu B

07 tháng 5 2023 00:51

câu hỏi

Lập công thức hóa học của các hợp chất: K(1) và O

Lập công thức hóa học của các hợp chất: K(1) và O


4

1


Hlan V

07 tháng 5 2023 14:15

<p>K2O<br><br>&nbsp;</p>

K2O

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận