Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền N

24 tháng 12 2019 13:35

câu hỏi

lập bbt và vẽ đò thị hàm số y=-x2+4x-3


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 13:29

Được xác nhận

Xin chào em Hiền N Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận