Square root
VBT
Calculator
magnet

Phúc H

25 tháng 11 2019 12:51

câu hỏi

lập bản về các môi trường đới hoang mạc đới lạnh vùng núi theo các nội dung sau đây đặc điểm của môi trường , sự thích nghi của động vật thực vật với môi trường, hoạt động kinh tế của con người


0

1


Chí C

04 tháng 12 2019 13:41

thích nghi bằng cách thực vật ven biển băc cực đại hình đài nguyên thực vật rêu,địa y và 1 số cây thấp lùn động vật thk nghi đc nhờ có lớp mỡ, lớp lông dày hoặc ko thấm nước 1sô đi di cư sống thành đàn đông để bảo vệ sưởi ấm .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

châu Mỹ nằm hoàn toàn ở đâu

2

Lihat jawaban (1)