Square root
VBT
Calculator
magnet

Ý V

20 tháng 6 2022 00:52

câu hỏi

lớp 9a giao cho bạn an mua bánh và kẹo để tổ chức liên hoan. An mua 15 hộp bánh và 5 túi kẹo vs giá là 850.000 đồng. Biết rằng giá mối hộp bánh như nhau, giá mỗi túi kẹo như nhau vào giá hộp bánh hơn giá túi kẹo 10.000 đồng. Tính giá tiền để mua một hộp bánh và giá tiền để mua 1 túi kẹo?


22

1


A. Nguyễn

University of Pedagogy

20 tháng 6 2022 01:46

Chào Ý V, Đây là một bài thuộc chương Phương trình bậc nhất một ẩn, bài Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Gọi giá tiền mua 1 hộp bánh là x (đồng) Vậy giá tiền mua 1 túi kẹo là x – 10.000 đồng Vì An mua 15 hộp bánh và 5 túi kẹo với giá là 850.000 đồng nên ta có phương trình 15x + 5(x -10.000) = 850000 <=> x = 45000 Vậy giá tiền 1 hộp bánh là 45000 đồng, giá tiền 1 túi kẹo là 35000 đồng. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 2. (2 điểm): Giải phương trình b) sqrt(x−1)=3−x

14

Được xác nhận