Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng K

05 tháng 3 2023 11:50

câu hỏi

Lớp 7A có 4 bạn làm vệ sinh xong lớp học hết 2 giờ .Hỏi nếu có 16 bạn thì làm bao nhiêu lâu(biết rằng các bạn có năng xuất làm viêc như nhau)

Lớp 7A có 4 bạn làm vệ sinh xong lớp học hết 2 giờ .Hỏi nếu có 16 bạn thì làm bao nhiêu lâu(biết rằng các bạn có năng xuất làm viêc như nhau)

 

alt

12

2


Khánh N

05 tháng 3 2023 12:23

<p>- Gọi x (giờ) là thời gian 16 bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học.</p><p>- Do số bạn làm vệ sinh lớp học và thời gian&nbsp;làm xong&nbsp;là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên áp dụng tính chất của các&nbsp;đại&nbsp;lượng tỉ lệ nghịch ta có:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 16x = 4&nbsp;.&nbsp;2 = 8 suy ra &nbsp;&nbsp;giờ = 30 phút.</p><p>Vậy&nbsp;nếu có&nbsp;16&nbsp;bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học&nbsp;hết&nbsp;30 phút.</p>

- Gọi x (giờ) là thời gian 16 bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học.

- Do số bạn làm vệ sinh lớp học và thời gian làm xong là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên áp dụng tính chất của các đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:

                              16x = 4 . 2 = 8 suy ra   giờ = 30 phút.

Vậy nếu có 16 bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học hết 30 phút.

Khánh N

05 tháng 3 2023 12:23

Chúc bán học tốt !

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 3 2023 06:53

<p>Chào em Đăng K,</p><p>Đây là dạng bài tỉ lệ nghịch</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giảng chi tiết:</p><p>Với dạng bài tỉ lệ nghịch, ta áp dụng quy tắc nhân ngang chia dọc.</p><p>&nbsp;</p><p>Thời gian mà 16 bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học:</p><p>(2x4) :16 = 0,5 (giờ) = 30 phút</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Đăng K,

Đây là dạng bài tỉ lệ nghịch

 

Bài giảng chi tiết:

Với dạng bài tỉ lệ nghịch, ta áp dụng quy tắc nhân ngang chia dọc.

 

Thời gian mà 16 bạn sẽ làm vệ sinh xong lớp học:

(2x4) :16 = 0,5 (giờ) = 30 phút

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận