Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh N

20 tháng 9 2022 12:37

câu hỏi

Lớp 7 Đề bài : Tính

Lớp 7 

Đề bài : Tính 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 12:56

Được xác nhận

<p>Xin chào Anh N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương phân số</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Anh N.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6 chương phân số

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận