Square root
VBT
Calculator
magnet

Lucy P

25 tháng 6 2020 14:18

câu hỏi

lớp 6C có 40 HS bao gồm ba loại : giỏi ;khá ;trung bình . Số HS giỏi chiếm 1/5 số HS cả lớp ; số HS trung bình bằng 3/8 sô HS còn lại . Tính số HS mỗi loại của lớp


15

3


Võ M

27 tháng 6 2020 09:18

số HS giỏi của lớp 6c là 40×1/5= 8 (hs) số HS khá của lớp 6c là (40-8)×3/8=12(hs) số HS trung bình của lớp 6c là 40-(8+12)=20(hs) đáp số:.................. ................... ................... ok bạn .

Phuong N

27 tháng 6 2020 12:48

cách làm của mik giống bạn👇👇👇👇

Trần Q

28 tháng 6 2020 14:56

mee too 👆👆👆👆👆

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiến guru là loài kiến gì vậy ạ ???

26

Lihat jawaban (6)