Square root
VBT
Calculator
magnet

Tóc T

17 tháng 12 2019 13:36

câu hỏi

lớp 6A tổ chức ăn liên hoan cho 40 học sinh (chi phí chia đều cho mỗi hs).Sau khi đã thanh toán phần ăn,vào giờ chót có 2 hs bận việc không đi được.Vì vậy mỗi bạn còn lại phải trả thêm 3 000 đồng so với dự kiến ban đầu.Hỏi số tiền mỗi bạn phải đóng lúc đầu?


0

2


Doraemon T

20 tháng 12 2019 10:57

114

Yến V

20 tháng 12 2019 09:50

280

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó a={x|x là số tự nhiên chẵn,x<14 } . B={x|x là số tự nhiên chẵn, 40< x < 50 }có 2 câu mik ko bt kết quả như nào vậy mong Mn giúp đỡ mik xin cảm ơn 😝😫☹️🤤🙃

5

Lihat jawaban (1)