Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

27 tháng 10 2020 04:02

câu hỏi

Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh.Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng.Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được.


9

1


Ngọc T

29 tháng 10 2020 05:02

Vì cả 3 lớp xếp cùng hàng như nhau nên số học sinh mỗi lớp phải chia hết cho số hàng Gọi a là số hàng 3 lớp có thể xếp được Ta có: a thuộc ƯC(54, 42, 48) Vì số hàng dọc cần tìm là nhiều nhất nên a thuộc ƯCLN (54, 48, 42) = 2x3 = 6 ~Vậy số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp là 6 hàng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)