Square root
VBT
Calculator
magnet

NThy N

26 tháng 10 2022 12:18

câu hỏi

Lớp 6A có 48 học sinh , trong tiết toán cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm , yêu cầu là mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 12:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em NThy N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 2</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Số bạn mỗi nhóm là ước của 48</p><p>Ư(48)={1;2;3;4;6;8;12;16;24;48}</p><p>Mà mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn nên số bạn mỗi nhóm có thể là: 8;12;16;24;48 và số nhóm tương ứng là 6;4;3;2;1 nhóm</p><p>Cô giáo có 5 cách chia</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em NThy N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Chương 2

Câu trả lời chi tiết như sau:

Số bạn mỗi nhóm là ước của 48

Ư(48)={1;2;3;4;6;8;12;16;24;48}

Mà mỗi nhóm có ít nhất từ 8 đến 48 bạn nên số bạn mỗi nhóm có thể là: 8;12;16;24;48 và số nhóm tương ứng là 6;4;3;2;1 nhóm

Cô giáo có 5 cách chia

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) (0,2x-3) (-0,4:x)= 2

3

Được xác nhận