Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng D

02 tháng 10 2022 17:13

câu hỏi

Lớp 10A có 45 học sinh, trong đó có 14 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Văn, 11 học sinh giỏi Tiếng Anh. Biết có 25 học sinh không giỏi cả 3 môn, cũng không có học sinh nào giỏi cả 3 môn. Xác định số học sinh học tốt 2 trong 3 môn.


29

1


Châu H

03 tháng 10 2022 13:41

<p>Số học sinh chỉ đạt học lực giỏi là: 15 – 10 = 5</p><p>Số học sinh chỉ đạt hạnh kiểm tốt là: 20 – 10 = 10</p><p>Số học sinh được nhận thưởng là: 5 + 10 + 10 = 25</p>

Số học sinh chỉ đạt học lực giỏi là: 15 – 10 = 5

Số học sinh chỉ đạt hạnh kiểm tốt là: 20 – 10 = 10

Số học sinh được nhận thưởng là: 5 + 10 + 10 = 25

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận