Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm V

20 tháng 9 2022 12:29

câu hỏi

Lớp 10: 3+2>5 ngắn nhất

Lớp 10: 3+2>5        ngắn nhất


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 14:30

Được xác nhận

<p>Chào em Phạm V<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10 bài Mệnh đề<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Khẳng định 3+2&gt;5 là sai vì 3+2=5<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Phạm V
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10 bài Mệnh đề
Lời giải chi tiết như sau:

Khẳng định 3+2>5 là sai vì 3+2=5
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình sau: ((4−2x)(3x^(2)−7x+4))/(x^(2)−7x+12)&lt;0

2

Được xác nhận