Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

14 tháng 4 2020 17:05

câu hỏi

Lượng hơi nước trong không khí chiếm bao nhiêu phần trăm?


6

5


Phạm Đ

15 tháng 4 2020 01:57

Lượng hơi nước trong không khí chiếm 1%.

Võ L

14 tháng 1 2021 01:02

1%

Nguyễn T

20 tháng 4 2020 08:48

1phần trăm

Tan_baka_chết_trôi_bên_bờ_suối T

18 tháng 6 2020 12:51

1% bạn nhé

Thắng Đ

22 tháng 4 2021 12:38

1%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy viết tọa độ C nằm bên trái kinh tuyến 60 độ và trên xích đạo

18

Lihat jawaban (2)