Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh M

03 tháng 8 2022 08:39

câu hỏi

Lên men 400ml dung dịch glucozo 18% H=75% thu được khí CO2 hấp thụ vào 400ml hỗn hợp dung dịch Ca(OH)2 0.5M và KOH 1.5M thu được m g kết tủa. Tính m


9

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử M là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. M là A. Cr B. Fe C. Cu D. Ni

4

Được xác nhận