Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy V

21 tháng 10 2020 02:46

câu hỏi

làm tròn số79,3826 đến số thập phân thứ ba


11

2


Lê H

23 tháng 10 2020 10:26

79,383

Nguyễn V

23 tháng 10 2020 12:21

79,383 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết c) (x+3)(x^(2)−3x+9)−x(x−1)(x+1)=27.

3

Được xác nhận