Square root
VBT
Calculator
magnet

Bang D

22 tháng 12 2022 21:27

câu hỏi

Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm 4638,67 ; 538,99 ; 250,35;-5698,668

Làm tròn các số sau đến hàng phần trăm 4638,67 ; 538,99 ; 250,35;-5698,668


17

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 12 2022 11:47

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Bang D</strong>,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>4638,67 = 4600</p><p>&nbsp;538,99 = 500</p><p>&nbsp;250,35 = 300</p><p>-5698,668 = -5700<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Bang D

Bài giải chi tiết:
4638,67 = 4600

 538,99 = 500

 250,35 = 300

-5698,668 = -5700

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Bùi V

26 tháng 12 2022 14:35

54367874

Nguyễn L

23 tháng 12 2022 14:12

<p>4638,67 ~ 4638,67<br>538,99~538,99<br>-5698~-5698,67</p>

4638,67 ~ 4638,67
538,99~538,99
-5698~-5698,67

Bùi V

24 tháng 12 2022 23:58

<p>Shsuvshsjaiahwesgsusksbehdusiehehhdhd</p>

Shsuvshsjaiahwesgsusksbehdusiehehhdhd

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12.25 - 12.21 - 12.2

3

Được xác nhận