Square root
VBT
Calculator
magnet

Học H

15 tháng 10 2020 14:48

câu hỏi

làm thế nào để tìm x


8

3


Ngọc D

16 tháng 10 2020 13:12

phải đưa hẳn bài toán đây với làm được chứ

Vi A

18 tháng 10 2020 05:41

ghi bài toán ra

Ngọc D

01 tháng 11 2020 12:49

bố con đ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thi lại toan

9

Lihat jawaban (1)